Eduinfo kiosek - zobrazení rozvrhu a suplování, dokumentů školy

V každé škole se denně řada studentů, vyučujících i zaměstnanců školy potřebuje informaci o aktuálním rozvrhu, místě výuky nebo třeba příslušnosti konkrétního studenta do třídy nebo skupiny. Informaci hledají v rozvrzích, nástěnkách se změnami rozvrhu, případně žádají o pomoc sekretariát školy. Náš informační kiosek dá na tyto otázky odpověď během několika dotyků obrazovky.

50
EDUinfo_IS.JPG

Prostřednictvím informačního kiosku s dotykovou obrazovkou poskytuje informace o aktuálním rozvrhu včetně umístění vyučovací místnosti. Pro prezentaci využívá 17“ obrazovku orientovanou na výšku. V horní části jsou základní tlačítka výběru s fukcí:

Třída – výběr třídy ze seznamu – zobrazení týdenního rozvrhu se změnami.

Učebna – výběr učebny ze seznamu – zobrazení týdenního rozvrhu.

Učitel – výběr učitele ze seznamu – zobrazení týdenního rozvrhu se změnami.

Student – výběr studenty (prostřednictvím zadání začátku jména) – zobrazení příslušné třídy a aktuální lokalizace.

Plán akcí – seznam akcí školy.

Suplování – zobrazení aktuálních změn rozvrhu.

Aktuality – základní informační strana.

51
EDUinfo_kiosek.JPG